Főoldal Hírek Ügynökûzés az egyházban

Ügynökûzés az egyházban

E-mail Nyomtatás PDF
Erdélyi Géza református püspök: mondjanak le választott tisztségükrõl! Az egyház egyelõre nem hoz létre átvilágító bizottságot.
Erdélyi Géza református püspök: mondjanak le választott tisztségükrõl! Az egyház egyelõre nem hoz létre átvilágító bizottságot. Azonban a Zsinati Tanács a Kálvinista Szemle januári számában közzétett felhívásában felszólítja az egyház minden lelkészi és világi tisztségviselõjét, akinek a neve ügynökként szerepel a nyilvánosságra hozott listán, hogy a lelkipásztori szolgálat megtartása mellett azonnal mondjon le minden egyéb egyházi választott tisztségérõl. A határozat szerint azoknak is le kell mondaniuk, akik tudják, hogy ott szerepelnek, de nevüket még nem hozták nyilvánosságra. A Zsinati Tanács egyben megbízta Erdélyi Géza püspököt, a Nemzeti Emlékezet Hivatalában tájékozódjon afelõl, hogy az egyháznak lehetõsége van-e kikérni a jelenlegi és elõzõ alkalmazottjairól vezetett dokumentumok másolatát. A református egyház püspöke lapunknak elmondta, eddig információi szerint a mostani zsinati tanácsi döntés tucatnyinál több lelkészt és világi személyt érint. Ám az érintettek végleges létszámáról még korai lenne nyilatkozni. A felszólítás értelmében mindazoknak a tisztségviselõknek le kell mondaniuk választott funkciójukról, akik az ateista diktatúra idején valamilyen formában együttmûködtek az egykori állambiztonsági szervekkel. Erdélyi Géza hangsúlyozta, az egyház nem kíván senkit sem tetemre hívni, megalázni, tudva azt, hogy az akkori együttmûködésnek számos kényszerû indítéka lehetett, másfelõl pedig azért, mert hitük szerint az ítélet és a kegyelem Istennél lakozik. „Nem kívánunk senkit meghurcolni, csak arra szólítunk fel minden érintettet testvéri megértõ és megbocsátó szeretettel, hogy önként és csendben, kellõ alázattal mondjanak le egyházszervezeti választott tisztségükrõl, vonuljanak vissza parókiájukra, gyülekezetük Istennek tetszõ szolgálatába, valamint világi tisztségviselõként gyülekezetükbe mint az Úr igéjének hallgatói és hû megtartói. Azt kívánom és tanácsolom, lelki feszültségeiket oldják föl olyan módon, hogy tetteiket szemmel tartott felebarátaikkal megbeszélik, s tõlük feloldozást nyernek” – nyilatkozta a püspök. A Nemzeti Emlékezet Hivatalában a püspök tudomása szerint eddig más szlovákiai egyház nem kérte még ki tisztségviselõirõl az úgynevezett ügynöklistát. A katolikusok még nem takarítanak Pozsony. Szerettük volna megtudni, hogy a katolikus egyház tervez-e hasonló lépést. Marián Gavenda, a Szlovák Katolikus Püspöki Kar szóvivõje lapunknak elmondta, a fõpapi testület még nem tanácskozott errõl a kérdésrõl, így nem alakíthattak ki egységes álláspontot; azt sem tudta megmondani, a közeljövõben tárgyalnak-e errõl. Arról sincs áttekintésük, a katolikus papok közül hányan mûködtek együtt az ŠtB-vel. Ján Sokol érsek szerint mindenkinek elsõsorban a lelkiismeretével kell elszámolnia, idézte az egyházi elöljárót Gavenda, ám hozzátette, ez az érsek véleménye, nem pedig a hivatalos álláspont. Egy neve elhallgatását kérõ római katolikus pap szerint mivel meglehetõsen zárt struktúráról van szó, az idõsebb papok jórészt tudják, kik voltak a besúgóik, ám tekintettel a paphiányra, nem gondolja, hogy emiatt bárkit elmozdítanának állásából. (kr) SZÁSZI ZOLTÁN
Módosítás dátuma: 2005. január 12. szerda  

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Olvasnak bennünket

Oldalainkat 370 vendég böngészi