Főoldal Sajtószoba Üzenet a jövõ iskolájának

Üzenet a jövõ iskolájának

E-mail Nyomtatás PDF
N E M Z E T K Ö Z I K O N F E R E N C I A
VÉDNÖK: JÓKAI ANNA KOSSUTH-DÍJAS ÍRÓ<
N E M Z E T K Ö Z I K O N F E R E N C I A
VÉDNÖK: JÓKAI ANNA KOSSUTH-DÍJAS ÍRÓ
Konferenciáinkon 1999 óta minden évben elemeztük egyéni és közösségi létünk kérdéseit.
Feltártuk az embernek a transzcendenciában nyugvó céljait, megjelöltük az emberhez méltó
élet feltételeit, az erkölcsös magatartás normáit. Vizsgáltuk a nemzet, a család, más szerves
közösségek és az egyéni létezés viszonyait, hasonlóképpen a társadalom felelõsségét és
feladatait a következõ nemzedékek felnevelésében. Ebben az évben szeretnénk utat mutatni
és távlatot nyújtani a nevelõknek, a szülõknek és a gyermekeknek. Megoldási javaslatainkat
felajánljuk azoknak a politikusoknak, akiknek szándéka, hogy hazánkat kivezessék a jelenlegi válságból. Most bemutatandó stratégiai javaslataink megoldást adhatnak a nevelés számos kérdésére és elõkészíthetnek egy nagyon várt, klebelsbergihez fogható fordulatot. Reméljük, hogy a jó gondolatok visszhangra találnak, abban pedig bizonyosak vagyunk, hogy az elvetett mag egyszer kicsírázik és termést hoz.
A K O N F E R E N C I Á T A M A G Y A R K O N Z E R V A T Í V A L A P Í T V Á N Y , A
F I A T A L M A G Y A R O R S Z Á G A L A P Í T V Á N Y , A M U T Z U R E T H I K M U N K A C S O P O R T T Á M O G A T J A
P R O G R A M
Február 19.
péntek
14:00– Ünnepélyes megnyitó: a konferenciát megnyitja Jókai Anna, a
konferencia védnöke
14:00–16:00 A nevelés bölcselete
Elnök: Baranyi Károly
Elõadók:
Jókai Anna: A szeretet pedagógiája
Barsi Balázs: Szabadság és lelkiismeret
Turgonyi Zoltán: Szabadságra nevelés
Balavány György: Vissza a keresztény világszemlélethez
Náray-Szabó Gábor: Magyar kultúra, magyar oktatás,
magyar jövõ
16:00–16:30 Kávészünet
16:30–19:00 Az ember és a tudás
Elnök: Matolcsi Tamás
Elõadók:
Hámori József: A tudás kultúrája – a kultúra tudása
Alfred Burger: Der Lehrer als Pädagoge
Fóthi Ákos: „Távol az ördögtõl…”
Nestor Moritz: Anthropologie der Bildung I: Mensch als
Kulturwesen
Sonja van Biezen: Verstehende Liebe und liebendes
Verstehen
Február 20.
szombat
9:00–11:00 Az oktatás szereplõi
Elnök: Aczél Petra
Elõadók:
Joachim Hoefele: Anthropologie der Bildung II: Soziallehre
und Bildung
Bencze Lóránd: "A gyermekben felfénylik a remény"
Kõrösiné Merkl Hilda: „Ezer évre kell cselekedni”
Farkas Péter: A szülõk joga és felelõssége
Papp Márta: Szolgáltatás, közszolgálat
Dobos Krisztina: A pedagógia demokratizálása
11:00–11:30 Kávészünet
11:30–13:30 Hol tanítunk
Elnök: Farkas Péter
Elõadók:
Angelika Frech: Iskola osztályozás nélkül
Brigitta van Bergen: Was ist an den „neuen“ Lehr- und
Lernmethoden brauchbar
Szabados Lajos: Elemi iskola, alapiskola
Weitz Teréz: Iskolai integráció – a baj és az orvosság
Somogyi Edit: Nemzeti alapiskola
Koronka Lajos: Szakképzés – nevelés – gazdaság
Párdányi Miklós: Középiskolai sokszínûség
13:30–14:30 Ebédszünet (Büfé)
14:30–16:30 Mit tanítunk?
Elnök: Frenyó Zoltán
Elõadók:
Gereben Ferenc: Az olvasás kultúrája
Sályiné Pásztor Judit: „Az irodalmi nevelésrõl…”
Takaró Mihály: A mellõzött magyar irodalom
Salamon Konrád: Történelem, nemzettudat
Pálmay Lóránt: Matematika és matematika tanárok
Görbe László: Az inga lengése nem függ a bankoktól
Kádár György: A jövõ iskolájának zenei nevelésérõl
16:30–17:00 Kávészünet
17:00–19:00 Felsõoktatás
Elnök: Piukovics Gábor
Elõadók:
Aczél Petra: A tudás konfliktusa a felsõoktatásban
Klinghammer István: A négyosztatú felsõoktatás értékei
Tulasssay Tivadar: Egészségügyi felsõoktatás kihívásai. A
szakképzéstõl a tudásképzésig
Alfred Burger: Bologna, wie und wodurch wieder heraus
Juhász András: A fizika tanárok képzése
Barkó Endre: A tanárjelöltek pedagógiai oktatása
Február 21.
vasárnap
9:00–12:30
Helyes döntések
Elnök: Angelika Frech
Elõadók:
Frenyó Zoltán: Az államférfi
Joachim Hoefele: Was ist Bildung?
Mészáros Vilmos: A változás jogi feltételei
Baranyi Károly: Átfogó oktatási stratégia céljai és
eszközei
Spányi Antal: A keresztények társadalmi felelõssége
A konferencia zárása, a tanulságok megfogalmazása, a
konferencia nyilatkozatának elfogadása
Hegedûs Endre és Hegedûs Katalin zongoraelõadása:
Schubert: Magyar divertimento 4 kézre c.
mûvének 2. és 3. tétele
Chopin: Asz-dúr „Hõsi” - polonéz op. 53.
Kedves Vendégünk!
A Nemzeti Pedagógus Mûhely 1999 óta minden évben február végén az ideihez hasonló három napos nemzetközi
konferenciát szervez. Az a célunk, hogy felmutassuk, õrizzük, növeljük a keresztény, nemzeti gondolkodás
értékeit, megmutassuk a konzervatív gondolkodás hatékonyságát, és szolgáljuk a magyar nemzet jövõjét.
Köszönjük, hogy ismét meglátogatja konferenciánkat. Szeretnénk, ha hasznosnak tartaná az itt töltött órákat és
a meghallgatott elõadásokat. Azt kívánjuk, hogy érezze jól magát, és maradandó emlékkel térjen haza.
Konferenciánkat évek óta támogatja a Mut zur Ethik európai munkacsoport, a Fiatal Magyarország Alapítvány, tagjaik gyakran szerepelnek elõadóink között. Két éve jött létre a Magyar Konzervatív Alapítvány, amellyel a munkakapcsolatot késedelem nélkül kialakítottuk. Támogatásával jelentekek meg 2008. decemberében a Magyar Nemzetstratégia és a 2009. decemberében a Magyar Nemzetstratégia 2. címû kötetek a Püski Kiadónál.
Ebben a két kötetben olvashatók (más fontos tanulmányok mellett) azok az oktatásról, gyermekvállalásról szóló elemzések és stratégia koncepciók, amelyeket korábban is megvitattunk. Ezek a tanítás számos problémájára megoldást kínálnak. Most ezen a konferencián ezek a tanulmányok adják a tanácskozás vezérfonalát.
Néhány információt ebben a formában is az Ön rendelkezésére bocsátunk. Arra kérjük, hogy a konferencia helyszínén regisztráltassa magát, és így a további rendezvényeinkrõl értesítést küldünk. Megkönnyíti munkánkat, ha a regisztrációs lapon nevét, címét és elektronikus címét jól olvashatóan kitölti. Köszönjük.
Elõfordulhat, hogy az elõadások sorrendje megváltozhat, ezért megértésüket kérjük.
A konferencián, a feszített program miatt – a vasárnapi programot kivéve – hozzászólásra nincs lehetõség. A konferenciával kapcsolatos megjegyzéseket, kéréseket az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. elektronikus levélcímre küldött levelekkel lehet jelezni. A konferenciával kapcsolatos információk a http://www.n-p-m.hu/ honlapon
találhatók. A konferenciák anyagai mellett sok érdekes írást is találhatnak ezen az oldalon. (Szívesen ajánljuk figyelmükbe a http://www.baranyi.hu/ honlapot is.) A jövõben ezekben is találnak információt egyéb rendezvényeinkrõl.
Korábbi konferenciáinkon felvételek készültek. A legutóbbi felvételekrõl DVD-másolatokat készítettünk, amelyekhez a vendégeink a helyszínen hozzájuthatnak. Ismét erõfeszítéseket teszünk arra, hogy az elõadások felvételeit az Önök rendelkezésére bocsássuk DVD-n. Ehhez szükséges, hogy vásárlási szándékukat félreérthetetlenül jelezzék, és április végéig erõsítsék meg.
Az elõadások szünetében a helyszínen büfé mûködik.
Kérjük, hogy támogassák munkánkat, elsõsorban azzal, hogy nyilvánosságot teremtenek tevékenységünknek:
beszélnek rólunk és tevékenységünkrõl. A konferencia ingyenes, de anyagi segítséget elfogadunk a helyszínen, illetve a Nemzeti Pedagógus Mûhely számlájára: 11706016–20795832 .
Szép napot kívánunk Önöknek.
Budapest, 2010. február 19-én
Dr. Baranyi Károly,
a Nemzeti Pedagógus Mûhely és a
Magyar Pedagógus (Kamara) Szövetség elnöke,
a konferencia szervezõje és a program irányítója
Nemzeti Pedagógus Mûhely
a Mut zur Ethik európai munkacsoport és a
Magyar Pedagógus /Kamara/ Szövetség tagszervezete és a
Magyar Konzervatív Alapítvány
Budapest, 2010. február 19.-21.
2

Módosítás dátuma: 2010. február 17. szerda  

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Olvasnak bennünket

Oldalainkat 336 vendég böngészi