Nem felhõtlen a kapcsolat

2005. július 20. szerda Új Szó
Nyomtatás
Pápán tisztázni kell az egyházon belüli együttmûködés feltételeit Nincs teljes nézetazonosság például az egyházi intézmények hatásköreinek és mûködési feltételeinek, lehetõségeinek elosztása körül, az egységes törvénykönyv megalkotása is sok munkát kíván, de a református egyházon belüli nemzetközi szervezetek, a Magyar Református Világszövetség és a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának további mûködése is tisztázásra szorul.
Pápán tisztázni kell az egyházon belüli együttmûködés feltételeit Nincs teljes nézetazonosság például az egyházi intézmények hatásköreinek és mûködési feltételeinek, lehetõségeinek elosztása körül, az egységes törvénykönyv megalkotása is sok munkát kíván, de a református egyházon belüli nemzetközi szervezetek, a Magyar Református Világszövetség és a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának további mûködése is tisztázásra szorul. Ezekre az egyházegyesítés szempontjából igen fontos részletkérdésekre is keresték a válaszokat Hanván az egyház által mûködtetett diakóniai központban megrendezett tanácskozáson résztvevõ egyházi méltóságok. Augusztus 12-ére Pápára, az egyházegyesítés okán felmerült gondok megoldására hívtak össze ülést. A tanácskozás témája a Kárpát-medencei reformátusság és az egyház jövõje. Mindhárom református szervezet már jóval a tanácskozás elõtt tisztázni óhajtja álláspontját, és kidolgozni az egymáshoz való közeledés módját. A felmerült problémákról és a lehetséges megoldásokról Tõkés László Királyhágó-melléki református püspök nyilatkozott: „Nem lehet titkolni, hogy egy másfél évtizedes együttmûködés választóvonalához érkeztünk. Arról van szó, hogy az egyetemes zsinat és a Magyar Református Világszövetség szolgálata jól-rosszul 15 éve tart, különbözõ okok, fõleg személyi változások következtében a világszövetség, az egyetemes zsinat és Magyarországi Református Egyház kapcsolata megváltozott, feszültségekkel terhelt, és noha szándékunk az, hogy az egyetemes Magyar Református Egyházat még hatékonyabban szolgáljuk, ezt a szolgálatot veszélyeztetik a fennálló ellentétek és feszültségek. Ezért is ragaszkodott a világszövetség és az egyetemes zsinat ahhoz, hogy a pápai tanácskozásainkon végérvényesen rendezzük ezeket a kapcsolatokat és testvéri nyíltsággal megegyezésre jussunk. A hanvai tanácskozáson egyeztettük az egyetemes zsinat és a Magyar Református Világszövetség álláspontját a Magyar Református Egyház képviselõivel folytatandó megbeszélések értelmében. A szándékunk közös. Rendezni az ellentéteket.” SZÁSZI ZOLTÁN
Módosítás dátuma: 2005. július 20. szerda