Értékmentés a füleki várban

2005. július 20. szerda Új Szó
Nyomtatás
Huszonhét határon túli és hazai diák dolgozik a falakon Fülek.
Huszonhét határon túli és hazai diák dolgozik a falakon Fülek. Huszonhét határon túli és hazai fiatal dolgozik hétfõ reggel óta a füleki vár falainak megtisztításán, a III. Füleki Várszépítõ Tábor résztvevõiként. Az Oppidum Fileck Polgári Társulás által szervezett várszépítõ táborba Ságújfaluból, Hajdúnánásról, Salgótarjánból érkeztek gyerekek, és természetesen a városból is. Mindegyik résztvevõnek pályáznia kellett, erre a többszörös túljelentkezés miatt volt szükség, így csak azok a legjobbak vannak egy hétig a várban, akik egy kisebb honismereti munkával eredményesen versenyeztek a részvételért. Egyetlen nap alatt két török kori ágyúállást tisztítottak meg a gyomoktól, és elõkészítették egy kazamata tisztítási munkálatait. A tábor vezetõi, Agócs Attila és Polly, valamint Anderkó Erika elégedetten nyugtázták az elsõ tábori munkanap eredményét. A füleki vár középsõ részén, biztonságos körülmények között dolgoznak a fiatalok, a vízgyûjtõ árkok kitisztításával kezdték a munkát. A középsõ vár város felé nézõ oldalán lévõ egykori ágyúállások állapotát a falakat bontó gyomnövényzet eltávolítása után szakemberek fogják megvizsgálni, ezen a részen minél hamarábbi rekonstrukciós és állagmegóvó munkálatok elvégzésére lesz szükség. „Ezen a héten alapiskolás, felsõ tagozatos diákok vesznek részt a várszépítõ tábor munkájában. A falak réseibe belegyökerezett akác és egyéb gyomnövények eltávolításával a további állagromlást szeretnénk megakadályozni. A város Civil Alapja támogatja a kezdeményezést, táborunkra már a magyarországi Város és Faluvédõk Országos Szövetsége is felfigyelt, ennek a szervezõdésnek egyelõre az Oppidum Fileck Polgári Társulás az egyedüli szlovákiai bejegyzésû tagszervezete. A losonci NOVOPS építõipari vállalattól is kaptunk támogatást, pályázunk további forrásokhoz, mert a helybéli fiatalok lelkesedése, a korábbi táborok jó visszhangja és a társulás jövõbeli céljai is erre késztetnek minket. Fülek legdominánsabb, értékes és máig sok titkot õrzõ mûemlékegyüttesét, a várat szeretnénk megõrizni a jövõ számára. A város vezetése is minden lehetséges módon ezen dolgozik. A mostani ifjúsági várszépítõ táborunk után, a jövõ hét elején magyarországi egyetemistákat várunk a füleki várba, õk az Értéktár Tábor résztvevõiként a város jelentõs mûemléképületeirõl készítenek majd mûvészettörténeti, építészeti, történeti és régészeti szempontok szerint megalkotott szakmai dolgozatokat. A fiatalok egyben elõkészítik a várkápolna régészeti feltárását is, ami minden szempontból izgalmas feladat” – mondta el Anderkó Erika, az Oppidum Fileck Polgári Társulás elnöke. (szászi)
Módosítás dátuma: 2005. július 20. szerda