Leltárba veszik a múlt értékeit

2005. július 29. péntek Új Szó
Nyomtatás
Pontosan megjelölik, felmérik, dokumentálják az épületeket a táborlakók Fülek.
Pontosan megjelölik, felmérik, dokumentálják az épületeket a táborlakók Fülek. Minden szlovákiai magyar város elõnyére válhatna egy olyan adatbázis kialakítása, amelyen jelenleg Füleken dolgoznak az Értéktár Tábor résztvevõi. A múlt építészeti, történelmi és mûvészettörténeti értékeit feldolgozó értéktáron egy egész héten át harminc fiatal dolgozik, 14 mûvészettörténész, 10 építész, 3 régész, valamint helyi cserkészek és a tábor szakmai vezetõi. A nógrádi város minden jelentõs mûemlék épületét felmérik, megalkotva így egy mûemlékvédelmi térképet, amely a késõbbiekben a város mûemlékvédelmi zónájának kialakításához szolgál segítségül. A szakmai garanciát a magyar mûemlékvédelmi szakhatóság, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakemberei biztosítják, a budapesti ELTE és az Ybl Miklós Fõiskola hallgatóit vonták be a kutatási és dokumentációs munkába. A tábor egyik célja, hogy olyan épületekrõl készüljenek felmérések, amelyek rendbetételéhez pályázati úton szeretne a város vagy a tulajdonos támogatást szerezni. A másik cél az, hogy Fülek építészeti rehabilitációját segítve elkészüljön egy értékleltár, amely a városvezetést vagy a városban beruházó vállalkozást segítse kifogástalan dokumentumokkal a felújítás megkezdésekor. A táborlakók pontosan megjelölik, felmérik, dokumentálják azokat az épületeket, amelyeket mindenképpen fontosnak tartanak a jövõ számára megõrizni és hasznosítani. A tábor szakmai vezetõje, Várallyai Réka, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Kárpát-medencei referense szerint az is fontos, hogy a munkában résztvevõ egyetemisták ne csak elméleti tudást kapjanak, hanem egy nyári gyakorlaton a helyszínen mélyíthessék el tudásukat, megismerkedve egy másik ország kultúrájával és mûemlékvédelmi módszereivel. „A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal fogott össze a helyi Oppidum Fileck Polgári Társulással és Fülek város vezetésével ennek a szakmai tábornak a megszervezésekor. Szlovákiából a Simonyi Alapítvány támogatta a munkát. Fülek és környéke csodálatos, a jövõben érdemes lenne felmérni a város körül fekvõ falvakat, tapasztalatból tudjuk, hogy Erdélyben is hasonlóan zajlott ez a munka. Nemcsak egy-egy városra összpontosítunk, hanem egy egész régióra. Erdélyben már több régió, például Erdõvidék, Homoródvidék, Felcsík, Alsóháromszék teljes felmérése megtörtént, szintén egyetemi hallgatók közremûködésével. Reméljük szeptember végéig a diákok elkészítik a dokumentációt, mi összegezzük, és akkor a város tulajdonába kerül egy olyan anyag, amellyel az önkormányzat tovább tud lépni, pályázni, tervezni, folytatni az értékmentést” – nyilatkozta Várallyai Réka, a tábor szakmai vezetõje. SZÁSZI ZOLTÁN
Módosítás dátuma: 2005. július 29. péntek