Főoldal Sajtószoba SZITTYA VILÁGTALÁLKOZÓ 2006-ban

SZITTYA VILÁGTALÁLKOZÓ 2006-ban

E-mail Nyomtatás PDF
Meghívó
A szervezõbizottság nevében szeretettel és tisztelettel várom Önt a hagyományos Szittya Világtalálkozóra (SZVT), mely most is az év egyik legfontosabb nemzeti eseményének ígérkezik.
Meghívó
A szervezõbizottság nevében szeretettel és tisztelettel várom Önt a hagyományos Szittya Világtalálkozóra (SZVT), mely most is az év egyik legfontosabb nemzeti eseményének ígérkezik.

A szabadon látogatható 2 napos rendezvény 2006. május 27-én (szombaton) 10 órakor kezdõdik Budapesten, a Magyarok Háza Széchenyi termében (1052 Semmelweis u. 1-3. Megközelíthetõ: a piros metróval, a 47-es és 49-es villamossal, vagy a 7-es autóbusszal az Astoria megállóig.) A regisztráció az elsõ napon 9-tõl 12-ig, a másodikon 9-11 közt folyamatos lesz. A belépti díj 3000 Ft/fõ (ez alól csak a felkért elõadók s - külön kérésre - az elcsatolt országrészekbõl érkezõ testvéreink mentesülhetnek), amit postai utalványon szíveskedjenek feladni (legcélszerûbb csoportosan - pl. 5 fõ = 15000 Ft) Siklósi András lakcímére (6723 Szeged, Becsei u. 3.; tel.: 62/498-549), legkésõbb május 10-ig.
A pénz megérkezése a részvételi szándékot egyértelmûen jelzi, ezért szükségtelen párhuzamosan levélben vagy telefonon is jelentkezni. A 3000 Ft a helyszínen is kiegyenlíthetõ, ám garantált ülõhelyet csupán az elõzetesen fizetõknek tudunk biztosítani; elõször ugyanis õket engedjük be, a többieket legföljebb utána. (Csak 27-re a belépés 2000 Ft, csak 28-ra 1500 Ft.) A kitûzõkártya viselése végig kötelezõ, elvesztése esetén nem pótolható! Az utazás egyénileg történik, szállásról (elegendõ 27-én éjszakára, mert 28-án este bárki hazajuthat) és étkezésrõl magunknak kell gondoskodnunk. A házi büfé (üdítõk, kávé, szendvicsek stb.) mindvégig rendelkezésünkre áll, s ebédre ajánljuk Nyers Csaba mesterszakács õsmagyar ételeit. (Külön kérdésekre felvilágosítást csak válaszboríték ellenében, ill. telefonon adunk.)

Mindkét napon nagy választékban megvásárolhatók a NAP Alapítvány készletét képezõ lapjaink folyóirataink (pl. a Tárogató) és könyveink (pl. A magyar örökség visszaszerzése). Kérjük itthoni és külföldi nemzeti érzésû honfitársainkat, hogy minél többen vegyenek részt a kitûnõ szakemberek nevével fémjelzett, színvonalas SZVT-n, és élõszóban, ill. e program fénymásolatával, internetes terjesztésével is tudassák ismerõseikkel, barátaikkal. Szeretnénk, ha adományaikkal is segítenének anyagi gondjainkon, mivel a belépõkbõl származó pénzmag nem fedezi összes költségeinket. Felhívjuk szíves figyelmüket a türelmes, kultúrált viselkedésre, s az elõadók jogainak tiszteletben tartására. A várható melegre való tekintettel mindenkinek könnyû, nyári öltözetet javasolunk.

(Õs)történeti és nemzetvédelmi találkozónk célja: népünk eredetének, õshonosságának, kultúrájának és hagyományainak büszke fölmutatása, történelimi- és nemzettudatunk elmélyítése, sorskérdéseink, valós lehetõségeink és kötelességeink számbavétele. Jelmondatunk: "Bátor elszántsággal szabad és független hazánkért!" Az elõadások között idõnként versmondással (Sinkovits-Vitay András) és dalokkal (Labdarózsa népdalkör, Bokréta citera-együttes) élénkítjük a figyelmet; továbbá a szünetekben megtekintjük Szabadyné Sinkó Ilona hímzõmûvész címerkiállítását. Kérjük elõadóinkat, hogy a félórás idõkeretet ne lépjék túl, s elõadásuk nyomtatott változatát (ill. ugyanezt tördeletlen szöveggel, CD-n vagy floppyn is mellékelve) - ez kissé hosszabb is lehet - felszólalásuk után adják át Siklósi Andrásnak, hogy késõbb a teljes anyagot könyvben is közzétehessük, miként az utóbbi 5 alkalommal. Az elõadásokhoz dia- és írásvetítõt biztosítunk.

Az SZVT részletes programja

(A tervezett sorrend és idõbeosztás rugalmasan változhat.)

Május 27-én:

10 - 10,30 Általános tudnivalók, versek, zene, Himnusz, Magyar hitvallás

10,30 - 11 Siklósi András: A magyarság örök s elpusztíthatatlan (megnyitó elõadás)

11 - 11,30 Gyõriné Lucza Ágnes: Az õskutatás értelme és célja

11,30 - 12 Fr. Hegedûs Lóránt: A népességfogyástól a nemzet feltámadásáig

12 - 12,30 Berényi László: A holisztikus világszemlélet 7000 éve a Kárpát-medencében

12,30 - 13 Práczki István: Atilla és a hunok eltûntetése

13 - 13,30 Hernádi Tibor: A "rendszerváltás" igaz története

13,30 - 14 Rostás László: A szkíta õsvallás nyomában

14 - 15 Ebédszünet

15 - 15,30 Somplákné Karaffa Katalin: Közeleg a HAZA-TÉR-ÉS-IDÕ?

15,30 - 16 Gyárfás Ágnes: Pateszik, mágusok, királyok

16 - 16,30: Pintér István: Katonáink vitézsége az I. világháborúban

16,30 - 17 Born Gergely: Arvisura - igaz szólás?

17 - 17,30 Drábik János: A háttérben meghúzódó történelemformáló erõk

17,30 - 18 Nyíri Mária: Török-magyar kapcsolatok õshazakutatásunkban

18 - 18,30 Szendrey-Marót Ervin: A fénykor hajnalán (a Védák)

18,30 - 19 Halász József: A nemzeti összefogás esélyei az EU szorításában

19 - 19,30 Péterfai János István: Hunok a Tejútról

19,30 - 20 Gróf Spanyol László (Kanada): Dél-amerikai õsmagyar emlékeink

20 - 20,30 Farkasinszky Tibor: Magyarország nemzetközi kifosztottsága és a hazai "komprádor burzsoázia"

20,30 - 21 Gyenes József: Az õsi magyar írás történelmisége

21 - 21,30 Hervay Tamás: Bábel magyar vonatkozásai

Május 28-án:

9 - 9,30 Dalok + emlékezés Árpád apánkra

9,30 - 10 Hasznos Miklós: Ötven év mérlege (1956 - 2006)

10 - 10,30 Záhonyi András: Õsi titkok nyomában

10,30 - 11 Patrubány Miklós: Az MVSZ küzdelmei a magyar egységért

11 - 11,30 Deák Dezsõ: Elfelejtett rovásíróink

11,30 - 12 Maczó János: Napfény és árnyék

12 - 12,30 Végvári József: Van-e birtoklás a magyarban?

12,30 - 13 Medvigy Endre: Tiltott nemzeti irodalom a XX. században

13 - 14 Ebédszünet

14 - 14,30 Paksi Zoltán: A magyarság és a csillagos ég

14,30 - 15 ifj. Tompó László: Trianon valódi okai

15 - 15,30 Czeglédi Katalin: A magyar nyelv szerepe õstörténetünk kutatásában

15,30 - 16 Szemerey Zsolt: A rovásírás számítógépes alkalmazásának megoldandó problémái

16 - 16,30 Tejfalussy András: Népirtás-elhárítás, avagy védekezés a mérgezett ivóvíz, italok és élelmiszerek ellen

16,30 - 17 Molnár V. József: A szív, mint az áldozatból támadó élet jelölõje

17 - 17,30 Tomory Zsuzsa (USA): Õsemlékezetû népünk

17,30 - 18 Varga Géza: Isten szavunk eredete

18 - 18,30 Zárónyilatkozat, befejezés, Szózat, Székely himnusz

Honfitársi üdvözlettel:
vitéz Siklósi András
az SZVT fõrendezõje, a Szittya Világmozgalom alelnöke
Szeged, 2006. március 17-én.
Módosítás dátuma: 2006. március 25. szombat  

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Olvasnak bennünket

Oldalainkat 129 vendég böngészi