Főoldal fotó Mutasd meg a természet arcait! (monitormagazin.hu)

Mutasd meg a természet arcait! (monitormagazin.hu)

E-mail Nyomtatás PDF

2010. április 25. Fotópályázat - Kiíró: Bayer Hungária Kft.
Határidő: 2010. 05. 31.
Pályázhat: amatőr és hivatásos - Magyarországon élő és alkotó - fotográfus
A Bayer Hungária Kft. és a UNEP (ENSZ Környezetvédelmi Program)
klímavédelmi fotópályázatot hirdet "Mutasd meg a természet arcait!" címmel.
Pályázni az alábbi témakörökben lehet:
1. Lenyomat az élővilágon - Ebbe a témakörbe várjuk azon alkotásokat,
melyek az ember állat-és növényvilágra gyakorolt pozitív vagy negatív
hatását ábrázolják, úgymint:
- az emberek állat- és növényvilágot megóvó tevékenységeit ábrázoló
alkotások
- Védett területek, természetvédelmi területek, tájvédelmi körzetek,
nemzeti parkok élővilágának bemutatása - például a Bükki Nemzeti Park
élővilága, ahol több mint 210 védett növényfajt tartanak számon
- Fajmegőrzési tevékenységek ábrázolása - pl. gólyák táplálkozó
területeinek fenntartása, fészekrakó helyeik áramtalanítsa stb.
- Veszélyezettet fajok bemutatása pl.: mocsári teknős, molnárfecske, fakó
rétihéja, fehérhátú fakopáncs, kékvércse stb.
- Állat- és növénytelepítés, erdőtelepítés, őshonos fajok visszatelepítése,
városokban lévő zöldterület növelése - Hód-visszatelepítés, bükkfacsemeték ültetése stb.
- Élővilág változatosságának megőrzése - természetes élőhelyek
összekapcsolásával az állatok közötti izoláció megszűntése, különböző
ökoszisztémák találkozása, összeolvadása
- Tudományos kutatások, környezettudatos oktatás - hogy járulnak hozzá a vállalatok, intézmények a problémák orvosolásához, mi a szerepe az
iskoláknak, az oktatásnak, hogy már fiatal korban figyeljünk, óvjuk a
környezetünket, hogyan találkozhatnak a gyermekek a természettel stb.
- az emberi tevékenységek negatív környezetalakító tényezőinek ábrázolása
- Állat-és növényvilág természetes életterének beszűkülése - urbanizáció,
erdőirtás, mezőgazdálkodás hatása az élővilágra
- Gazdasági termelés és fogyasztás nagy volumene - túlzott vadászat,
halászat miként veszélyezteti a Magyarországon őshonos állatfajokat stb.
- Környezeti elemek szennyezése - lég-, fény- és zajszennyezés, víz- és
talajszennyezés hatása a növény- és állatvilág viselkedési szokásaira
2. Színpompás természet - Ebben a témakörben olyan fotókkal lehet pályázni, melyek a még érintetlen, környezetkárosító hatásoktól mentes biológiai sokféleség szépségét mutatják be.
- Földünk érintetlen sokszínűségének ábrázolása
- Különböző élőhelyek és ökoszisztémák közötti különbségek - például a
Kárpát-medence élőhelyeinek változatossága stb.
- Fajok sokfélesége, a fajokon belüli genetikai változatosság - például a
szárazföldi, vízi ökológiai rendszerek, Balaton élővilágának
változatossága, stb.
- Ökoszisztéma - tápanyagok és a víz körforgása, a talaj képződése, a
növények beporzása stb.

A pályázatra az alábbi kategóriákban lehet pályázatokat beadni:
1. Amatőr - Lenyomat az élővilágon
2. Amatőr - Színpompás természet
3. Professzionális - Lenyomat az élővilágon
4. Professzionális - Színpompás természet
5. Junior (mindkét témában lehet pályázni, de csak egy nyertest hirdetünk)

A pályázat díjazása:
A fotók elbírálását és a díjak odaítélését a rendező által felkért, neves
fotóművészekből és szakemberekből álló zsűri végzi.
A Professzionális (hivatásos fotós vagy azt nem foglalkozásszerűen űző, de valamilyen hivatalos fotográfus szervezethez tartozó), az Amatőr és a
Junior (12-18 év közötti) pályázók alkotásai külön kerülnek elbírálásra.
Minden kategóriában egy-egy nyertest hirdetünk a fotópályázat lezárultakor.
A Professzionális kategória nyerteseit pénzjutalomban részesítjük, az
Amatőr és a Junior (12-18 év közötti) kategóriák győzteseit értékes,
fotózáshoz kapcsolódó tárgyi nyereményekkel jutalmazzuk. A zsűri jogosult további díjakat is kiadni mindegyik kategóriában.
Mindegyik fotó csak egyszer díjazható.
A képek megítélésénél a zsűri számára elsőrendű szempont a pályázat
kiíróinak szándéka szerinti legmagasabb szintű művek kiválasztása.
A fent említett díjakon kívül egy Közönségdíj is meghirdetésre kerül,
melyet a közönség által legjobbnak ítélt felvétel alkotója nyer el. A
közönségszavazásról bővebb információ a Pályázaton való részvétel módja
fejezetben olvasható.
A zsűri tagjai:
Dr. Juhász Árpád - geológus, a zsűri elnöke
A zsűri további tagjait elismert fotográfusok illetve környezetvédelemmel
foglalkozó szakemberek alkotják.
Pályázati és részvételi feltételek:
A pályázaton részt vehet minden amatőr és hivatásos - Magyarországon élő és alkotó - fotográfus.
A pályázaton csak digitális fényképezőgéppel készült legalább 5 megapixel
(2582x1936) felbontású fényképekkel lehet részt venni, amelynek
kicsinyített (1400x1000) változatát kell feltölteni a pályázati oldalon.
Pályázni szerzőnként maximum 8 (nyolc) darab 2009. január 1-je után
Magyarország területén készített olyan eredeti, egyedi fotográfiával lehet,
melyeknek szerzői jogával alanyi jogon korlátozás nélkül rendelkezik a
pályázó, és amellyel a pályázat benyújtásának időpontját megelőzően más
fotóversenyen nem ért el eredményt.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy bizonyos korrekciók megengedettek!
A korrekció állhat a teljes képre vonatkozó kis mértékű digitális
módosításokból: a szintek (levels), gradációs görbék (curves),
színegyensúly (color balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és
fényerő/kontraszt (brightness/contrast) beállításából, összhatásuknak
azonban természetesnek kell maradni. Megengedett továbbá az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítása: karc,
vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por hagyta nyom. A kép egyes
részeinek egyéb módosítása, retusálása (pixelretus) nem megengedett!
A kép aránya vágással megváltoztatható és több kép felhasználható egyetlen kép elkészítésénél (panoráma, HDR, mélységélesség-növelő technikák alkalmazása).
Szeretnénk kiemelni, hogy nem küldhető be fotósorozat.
A pályázaton való részvétel módja:
A pályázaton való részvétel előfeltétele, hogy a pályázó elfogadja a
nevezési feltételeket és regisztrálja magát a pályázat weboldalán.
A http://www.termeszetarcai.com oldalon történő regisztráció és belépés
után a pályázóknak lehetősége nyílik on-line feltölteni a fenti
paramétereknek megfelelő képeket, a kategória megjelölésével, címmel,
illetve rövid koncepció leírással együtt.
Koncepció leírás: Kérjük a pályázókat, hogy minden egyes feltöltött fotó
mellé csatoljanak egy-egy rövid 3-4 mondatos leírást, amely elmagyarázza, hogyan kapcsolódik a fotó a növény-és állatvilág sokszínűségének megóvásához és mire szeretnék felhívni a figyelmet a fotóval.
A feltöltött képek, címek és koncepciók a pályázat lejártáig módosíthatóak.
A pályázati oldalon a regisztráció 2010. április 8-tól aktív, azaz ettől az
időponttól kezdődően 2010. május 31-én 24 óráig lehet feltölteni a
felvételeket. (A határidő végén a feltöltési lehetőséget kikapcsoljuk)
Az utolsó napokban a pályázati feltöltés lassulhat, ezért kérjük lehetőség
szerint minél hamarabb kezdjék meg a pályázati feltöltést!
A zsűrizés több fordulós. A szakmai zsűri (már a pályázati idő alatt)
on-line (zárt rendszerben, nem nyilvánosan) szűkíti le a pályaművek számát.
A nyilvános zsűrizés elé csak a formai feltételeknek, valamint a kategória
tartalmának megfelelő, etikailag kifogásolhatatlan, előzsűrizett fotók
kerülhetnek, amelyek közül a szakmai zsűri 2010. június 4-én választja ki a nyertes illetve a kiállításra szánt fotókat.
A zsűrizés zárt, de annak folyamata on-line, a http://www.fotoklikk.hu
címen követhető.
Az on-line zsűrizés során 10 kép kiválasztásra kerül, melyeket közönség
szavazásra bocsájtunk. (A 10 kép nem tartalmazza az 5 kategória nyertes
képeit.) A közönség szavazást a http://www.termeszetarcai.com weboldalon rendezik, 2010. június 8-án 0 órától 2010. június 13-án 24 óráig.
Közönség szavazás módjáról további információt a
http://www.termeszetarcai.com weboldalon olvashat.
A nyertes képek valamint a zsűri által kiválasztott, kiállításra szánt
alkotások 2010. június 16-tól megtekinthetőek lesznek citylight, illetve
óriásplakát-felületeken Budapest több helyszínén. További részletek a
későbbiekben a kiállítás menüpont alatt a http://www.termeszetarcai.com
weboldalon.
Díjátadás:
A zsűri 2010. június 4-én tart eredményhirdetést. A nyerteseket levélben és telefonon is értesítjük.
Szeretnénk felhívni a pályázók figyelmét, hogy ezt követően a nyertes
illetve közönségszavazásra/kiállításra kiválogatott képeket a pályázók
június 7. és 8. között küldhetik el eredeti, nagyméretű nagyítás
létrehozására alkalmas formátumban (eredeti digitális fájl megfelelő
méretben) a kiállítás létrehozása érdekében.
A zsűri az odaítélt díjakat egy sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes
átadó keretében osztja ki 2010. június 16-án.
Az átadót követően a nyertes és a közönségszavazásra/kiállításra
kiválogatott képek a kültéri kiállítás mellett megtekinthetők lesznek a
pályázat weboldalán is virtuális kiállítás formájában.
Szerzői és szomszédos jogok:
Tekintettel arra, hogy a Pályázaton a kiírás feltételei alapján csak első
felhasználásúnak minősülő fotók vehetnek részt, a pályázók tudomásul
veszik, hogy szerzői jogdíj őket a Pályázaton résztvevő fotókkal
kapcsolatban nem illeti meg.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott képek elkészítésével vagy azok
nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzői
jogsértésekért minden felelősség a beadó fotográfust (szerzőt) terheli,
beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.
A résztvevő a pályázati anyag beküldésével automatikusan elfogadja a
pályázati feltételeket, és egyben hozzájárul, hogy a rendezők a pályázattal
és kiállítással kapcsolatos publikációkban képeiket térítésmentesen
használják, valamint a zsűrizés internetes közvetítése során azokat az
oldalakon megjelenítsék.
A nyertes és a Kiállításon részt vevő pályázók hozzájárulnak, hogy
pályaműveiket a Pályázat kiírói ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassák a
http://www.termeszetarcai.com weboldalon, a Pályázattal kapcsolatos
kommunikációban, valamint a Bayer - UNEP "Mutasd meg a természet arcait!"
Klímavédelmi fotópályázat kiállítási helyszínein.
A pályázónak a zsűri esetleges kérésére az eredeti file-t be kell mutatnia.
A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a szakmai zsűri tudomására kerül bármilyen szabálytalanság elkövetése, elfogadja az azonnali kizárás jogát.
A pályázó a regisztrációval vállalja, hogy a zsűrizés alapján eredményesnek ítélt munkájuk eredeti, nagyméretű nagyítás létrehozására alkalmas formátumát (eredeti digitális fájl megfelelő méretben) a kiállítás létrehozása érdekében, előzetes értesítés után a rendezőnek határidőre átadják. Jelen feltétel nem teljesítése a pályázatból történő kizárást vonja maga után.
A pályázó a regisztrációval hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez, és
nevének a Pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához.
A szakmai zsűri tagjai, hozzátartozóik, a Bayer Hungária Kft. és a Traffic
BTL Kommunikációs Ügynökség alkalmazottai valamint hozzátartozóik nem nyújthatnak be pályázatot.

 

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Olvasnak bennünket

Oldalainkat 136 vendég böngészi