Fotópályázati felhívás

2005. december 08. csütörtök fotomedia
Nyomtatás
A MAGYAR FOTÓMÛVÉSZEK SZÖVETSÉGE
pályázati felhívása
Fotóhónap 2006
Európában már egyre több város rendez egy-, két-, illetve hároméves rendszerességgel fotófesztivált.
A MAGYAR FOTÓMÛVÉSZEK SZÖVETSÉGE
pályázati felhívása
Fotóhónap 2006
Európában már egyre több város rendez egy-, két-, illetve hároméves rendszerességgel fotófesztivált. Ezeknek a programoknak a kialakult gyakorlat szerint mindig novemberben adnak helyet. A Fotóhónap 2006 fotófesztivált is, csatlakozva a nemzetközi rendezvényekhez, õsszel, november hónapban rendezzük meg.
A Magyar Fotómûvészek Szövetsége 1956-ban alakult, és fennállásának ötvenedik évfordulóját kívánjuk megünnepelni oly módon, hogy fesztiválunk fõ témájaként tagjaink elmúlt fél évszázados munkásságát mutatjuk be. Természetesen a ma már történetinek tekinthetõ anyagok mellett bemutatjuk a kortárs irányzatokat és fiatal alkotók mûveit is.
A pályázat célja: 2006 novemberében a fotófesztivál megrendezésével a mai fotográfiai élet értékeinek bemutatása, kiállítások, szakmai rendezvények szervezése.
A pályázat mindenki számára nyitott. Nemcsak egyéni fotográfusok pályázhatnak, hanem alkotócsoportok, fotós szervezetek, kiállítási intézmények is.
Pályázni kész kiállítási tervvel, a reménybeli kiállítóhely befogadó nyilatkozatával és a teljes lebonyolítás vállalásával lehet. A pályázatban kérjük megjelölni a lebonyolításért felelõs személyt, annak pontos elérhetõségével együtt. A kiállítás költségeit a szervezõnek kell fedeznie, általa megszerzett forrásból.
A Magyar Fotómûvészek Szövetsége az elfogadott pályázatok fölött védnökséget vállal. A Fotóhónap 2006 keretében megnyíló kiállítások, rendezvények szerepelnek a program mûsorfüzetében, jogosultak a Fotóhónap 2006 logójának használatára, és számíthatnak az írott és elektronikus sajtó megkülönböztetett figyelmére.
Pályázatot csak kitöltött adatlappal együtt fogadunk el, amely a Szövetség titkárságán személyesen átvehetõ, honlapunkról letölthetõ (www.fotomuveszek.hu) vagy felbélyegzett, kis méretû válaszborítékkal igényelhetõ. A pályázati adatlap sokszorosítható.
Minden pályázathoz külön adatlap kitöltése szükséges. A kitöltött pályázati adatlaphoz az alábbi mellékleteket kérjük:
Kiállításoknál a meglévõ, illetve tervezett kiállítás szöveges ismertetése, a képek megítéléséhez szükséges 13x18 cm vagy 18x24 cm méretû papírképek vagy CD-re mentett, jó minõségben szkennelt nézõképek vagy fájlok benyújtása, az alkotó(k) rövid szakmai életrajza, esetleg portréja (csoport, közösség, szervezet, intézmény esetében értelemszerûen a tevékenység ismertetése).
Rendezvények (szimpóziumok, konferenciák, a mûvészeket, különbözõ irányzatokat, a szakirodalmat, a szaksajtót bemutató, népszerûsítõ közönségtalálkozók, workshopok, elméleti, kutatási, mûvészeti és technikai témájú vitaestek, elõadások, diavetítések, diaporáma-bemutatók stb.) esetén a téma szöveges ismertetése.
Beérkezési határidõ: 2006. február 28.
Cím: Magyar Fotómûvészek Szövetsége, 1065 Budapest, Nagymezõ u. 20. II. emelet
Felvilágosítás: 311-2626
Az ügyvezetõ kuratórium a beérkezett pályázatokat 2006. március 31-éig bírálja el, ezt követõen minden pályázót írásban értesít a döntésrõl.
a Fotóhónap 2002 kuratóriuma

Módosítás dátuma: 2005. december 08. csütörtök